ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bieuthue.Net - Hỗ trợ cộng đồng xuất nhập khẩu hoàn toàn miễn phí

Nature

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với chúng tôi, website bieuthue.net hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho tất cả các thành viên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

1. Điều khoản tra cứu dữ liệu
+ Tất cả các thành viên khi tra cứu dữ liệu của chúng tôi đúng mục đích hỗ trợ cho công việc trên lĩnh vực xuất nhập khẩu, áp mã hs và nghiên cứu thông tư nghị định liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu.
+ Tra cứu rời rạc không sử dụng phần mềm tự động để tra cứu tự động. Bất cứ tài khoản nào sử dụng công cụ tự động tra cứu ảnh hưởng đến hệ thống sẽ bị block vĩnh viễn, đồng thời block các tài khoản khác cùng công ty, hệ thống với bạn.
+ Đăng ký và đăng nhập tài khoản để tra cứu từ trang thứ 2 trở đi, thành viên không đăng nhập chỉ có thể tra cứu trang đầu tiên của kết quả tra cứu.

2. Điều khoản sử dụng kết quả tra cứu
+ Thành viên có trách nhiệm đối chiếu lại kết quả tra cứu với tài liệu của cơ quan có trách nhiệm để áp dụng mã tra cứu được một cách chính xác nhất.
+ Dữ liệu tra cứu là kết quả thực tế đã áp dụng trong các giai đoạn khác nhau để gợi ý cho việc tra cứu và áp dụng mã hs, từ đó cho bạn áp thuế một cách nhanh nhất thông qua tài liệu hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.
+ Các thành viên chú ý kết quả tra cứu là gợi ý để công việc của bạn được nhanh chóng và thuận tiện nhất, đa phần hầu hết kết quả tra cứu cho kết quả chính xác, tuy nhiên không phải 100%. Do vậy khi có kết quả tra cứu gợi ý sát nhất, bạn cần so sánh lại với tài liệu hiện hành của cơ quan có thẩm quyền để áp dụng, tránh thiệt hại không đáng có.
+ Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng kết quả tra cứu của bất cứ thành viên hoặc tổ chức nào.

3. Điều khoản đảm bảo và tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi
+ Chúng tôi đảm bảo dịch vụ hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ tối đa,tốt nhất, chính xác nhất cho cộng đồng xuất nhập khẩu.
+ Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước bất cứ đối tượng nào sử dụng kết quả tra cứu và các đánh giá phân tích của chúng tôi.

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Chịu trách nhiệm đối chiếu với quy định và biểu thuế hiện hành cho bất cứ kết quả tra cứu nào.

5. Chấm dứt dịch vụ
Chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ khi quy kết trách nhiệm tới chúng tôi hoặc sử dụng công cụ tra cứu sai mục đích.

Mọi thắc mắc và ý kiến các bạn có thể gửi trực tiếp vào email bieuthue.net@gmail.com

Bieuthue.Net   2017


Norway

TÍNH NĂNG CHÍNH

Trên cả mong đợi, và hoàn toàn miễn phí

Tra cứu mã hs đã áp dụng thực tế.
Tra cứu biểu thuế 2017 mới nhất.
Tra cứu phân tích phân loại.
Tra cứu văn bản xuất nhập khẩu.
Tra cứu thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đại lý.
Phân tích thông tư, nghị định & các quyết định của cơ quan chức năng cho cộng đồng.
Hỗ trợ chuyên môn cho doanh nghiệp và các thành viên hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Phương châm hoạt động

» Hỗ trợ và kết nối tối đa toàn cộng đồng xuất nhập khẩu.
» Miễn phí 100% cho tất cả các thành viên và sẽ luôn như vậy.