Trang chủ | Văn bản xuất nhập khẩu | Thông tư sửa đổi | Thủ tục hải quan | Hỗ Trợ XNK | Hướng dẫn
TÌM KIẾM NÂNG CAO 
 

Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ số 36.2016.QĐ.TTg về quy định thuế suất thông thường hàng nhập khẩu

Biểu thuế hi vọng bài viết này giúp ích cho bạn!   
Vào ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Theo như công văn tập trung chủ yếu vào hai nội dung chính: Sửa đổi điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 quy định về Danh mục hàng hóa và Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường; Thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường bằng Phụ lục mới.

Trong công văn cũng quy định rõ các quyết định, thông tư, điều khoản liên quan đến vấn đề này để áp dụng, thi hành; đồng thời trách nhiệm triển khai của các đơn vị kèm theo Phụ lục quy định thuế suất thông thường mới thay thế cho Phụ lục trong Quyết định cũ. Cụ thể, hai Điều thay đổi có nội dung như sau:

1. Danh mục hàng hóa và Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường

Có 2 điểm cần lưu ý về quy định Danh mục hàng hóa thuộc thuế suất ưu đãi và thuế suất thông thường:

- Điểm a Khoản 1 Điều 3: Thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0%: quy định cho các mặt hàng tại mục I, II Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cho Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (có quy định về Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi; Danh mục hàng hóa và các mức thuế: hỗn hợp, tuyệt đối, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan)

- Khoản 2 Điều 3: Áp dụng mức thuế suất thông thường 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (đối với mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP) cho: 

+ Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục ở Phụ lục kèm theo

+ Hàng hóa nhập khẩu không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt (quy định tại điểm a, b Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06/04/2016)

2. Phụ lục quy định thuế suất thông thường cho hàng hóa nhập khẩu

Thay thế Phụ lục cũ ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 bằng Phụ lục mới.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đó, hàng nghìn mặt hàng sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường mới được quy định trong 194 trang Phụ lục mới ban hành kèm theo quyết định này.

Để tìm hiểu chi tiết về Biểu thuế mới, áp dụng vào mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định, các bạn nên tìm đọc văn bản gốc và Phụ lục kèm theo Quyết Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác
© 2013-2017 Bản quyền thuộc về BIEUTHUE.NET
Xin vui lòng "Chia sẻ: Công cụ này" khi bạn thấy có ích cho công việc.
BQT chân thành cảm ơn tất cả các thành viên
Mọi thắc mắc và ý kiến có thể gửi trực tiếp vào địa chỉ email bieuthue.net@gmail.com
( Mọi kết quả tra cứu là gợi ý sử dụng để tham khảo, cần phải tham chiếu lại với biểu thuế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp, cá nhân áp dụng sai mã hàng)
-------------------------------------------------------------------------------
HSSEARCH.VN hay BIEUTHUE.NET có đầy đủ biểu thuế các năm (biểu thuế 2013, biểu thuế 2014, biểu thuế 2015, bieuer thuế 2016, biểu thuế 2017, biểu thuế 2018), cập nhật biểu thuế mới nhất bao gồm cả biểu thuế nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu. Cung cấp thông tin các đại lý hải quan, đại lý xuất nhập khẩu cùng các tài liệu về điều kiện nhập khẩu và điều kiện xuất khẩu cho quý bạn đọc. Website bieuthue.net cũng sẽ cung cấp cho quý bạn đọc về các mã hàng, phân tích phân loại hàng hóa, thông tin, nghị định liên quan đến xuất nhập khẩu cùng các nghiệp vụ hải quan cần cập nhật tại thời điểm hiện hành. Website cũng sẽ cung cấp cho các bạn các công cụ tra cứu mã hs (hay còn gọi là tra cứu mã hscode, tra cứu bểu thuế), công cụ tra cứu thủ tục hải quan, văn bản quyết định. Và cung cấp các thông tin tuyển dụng, việc làm xuất nhập khẩu.
Like fanpage để thuận tiện công việc