Trang chủ | Văn bản xuất nhập khẩu | Thông tư sửa đổi | Thủ tục hải quan | Hỗ Trợ XNK | Hướng dẫn
TÌM KIẾM NÂNG CAO 
 

Những thay đổi cần lưu ý trong biểu thuế 2018

Biểu thuế hi vọng bài viết này giúp ích cho bạn!   
Những điểm thay đổi của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/11/2017 so với Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016

Vào ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 bao gồm Biểu thuế hàng hóa xuất-nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa áp dụng các mức thuế.

Theo như Nghị định tập trung chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Cụ thể, các điều khoản được sửa đổi, bổ sung gồm có: Điều 3, Khoản 1 Điều 4, Khoản 2 và 3 Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8.

Trong công văn cũng quy định rõ các quyết định, thông tư, điều khoản liên quan đến vấn đề này để áp dụng, thi hành; đồng thời trách nhiệm triển khai của các đơn vị. 

Chi tiết các Điều khoản được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điều 3: Về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan: sẽ được thay thế bằng Phụ lục mới kèm theo Nghị định: với 4 Phụ lục.

2. Khoản 1 Điều 4: Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I: Nhóm hàng có số thứ tự (STT) 211: khai hải quan tên hàng và mã hàng 08 chữ số tương ứng của mặt hàng này trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế suất XK 5%. Các mặt hàng XK thuộc STT 211 với điều kiện:

- Hàng hóa không thuộc nhóm có STT từ 01 đến 210

- Tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng cộng lại >= 51% giá thành của sản phẩm (Việc xác định làm theo quy định tại Nghị định số 100/2016NĐ-CP)

3. Khoản 2 và 3 Điều 5

- Khoản 2: Mục II Chương 98: Mã hàng và mức thuế suất NK ưu đãi riêng:

+ Mặt hàng có tên nêu tại khoản 1 Phần I Mục II Phụ lục II được áp dụng thuế suất NK ưu đãi riêng

+ Mặt hàng quy định tại khoản 2.1 Phần I Mục II Phụ lục II về: mặt hàng CKD của ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái

+ Mặt hàng thỏa mãn tiêu chuẩn, thông số quy định tại khoản 2.2 đến 2.9 Phần I Mục II Phụ lục II

+ Báo cảo kiểm tra, quyết toán việc sử dụng các mặt hàng này: theo quy định tại khoản 3 Phần I Mục II Phụ lục II

+ Khai hải quan: kê khai mã hàng theo cột “Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II” trong Chương 98, đồng thời ghi chú bên cạnh mã hàng Chương 98.

- Khoản 3: Mục III Chương 98 thuế suất thuế NK ưu đãi dành cho các mặt hàng theo cam kết WTO từ 01/01/2019 trở đi. 

4. Điều 6: Thuế NK ưu đãi cho các mặt hàng máy gia công cơ khí

Các nhóm hàng từ 84.54 đến 84.63:

- Thuế NK ưu đãi bằng 0%: với máy gia công cơ khi trong nước chưa sản xuất được (không thuộc Danh mục do Bộ kế hoạch đầu tư quy định các máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được)

- Thuế NK ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II: cho máy gia công cơ khí không đáp ứng được điều kiện trên.

5. Điều 7: Thuế NK cho xe ô tô đã qua sử dụng

- Áp dụng mức thuế tuyệt đối quy định tại Phụ lục III cho: Nhóm hàng 87.03: xe ô tô <= 09 chỗ ngồi (cả lái xe), dung tích xi lanh <= 1000cc

- Áp dụng mức thuế hốn hợp quy định tại Phụ lục III cho: 

+ Nhóm hàng 87.03: xe ô tô <= 09 chỗ ngồi (cả lái xe), dung tích xi lanh > 1000cc

+ Nhóm hàng 87.02: xe ô tô từ 10 đến 15 chỗ ngồi (cả lái xe) 

- Áp dụng mức thuế NK ưu đãi 150% cho:

+ Nhóm hàng 87.02: xe ô tô >= 16 chỗ ngồi (cả lái xe)

+ Nhóm hàng 87.04: xe có động cơ chở hàng hóa, khối lượng toàn bộ <= 5 tấn (không tính ô tô đông lạnh, thu gom phế tải có phần nén khí thải; ô tô bọc thép, xi téc chở hàng hóa giá trị cao; ô tô chở bùn có thùng rời có thể nâng hạ, chở xi măng kiểu bồn)

- Áp dụng thuế suất bằng 1.5 lần so với thuế NK ưu đãi xe ô tô mới cùng chủng loại cùng nhóm hàng quy định trong Mục I Phụ lục II cho: nhóm hàng 87.02, 87.03, 87.04 không thuộc các điều kiện trên.

Chú ý: Nghị định bổ sung Điều 7a: Thuế NK ưu đãi cho linh kiện ô tô theo Chương trình ưu đãi thuế: chi tiết mức thuế NK ưu đãi, đối tượng và điều kiện áp dụng.

6. Điều 8: Các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan

- Danh mục hàng hóa áp dụng: một số mặt hàng thuộc nhóm hàng 04.07, 17.01, 24.01, 25.01 quy định tại Phụ lục IV

- Nếu áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương: 

+ Số lượng NK nằm trong hạn ngạch thuế quan NK hàng năm: áp dụng thuế NK ưu đãi tại Mục I Phụ lục II hoặc thuế NK ưu đãi đặc biệt tại Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt (nếu thỏa mãn các điều kiện được hưởng)

+ Số lượng NK nằm ngoài hạn ngạch thuế quan NK hàng năm: áp dụng thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan tại Phụ lục IV

- Nếu áp dụng theo quy định của các Điều ước quốc tế (nếu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định):

+ Nếu có quy định về lượng hạn ngạch và thuế suất trong hạn ngạch: thì áp dụng theo quy định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt tại các Nghị định của Chính phủ thực hiện Điều ước quốc tế

+ Nếu chỉ quy định thuế NK ưu đãi đặc biệt: thì điều kiện được hưởng là số lượng hàng hóa phải nằm trong hạn ngạch quy định NK hàng nằm của Bộ Công Thương

+ Nếu thuế suất ngoài hạn ngạch theo Điều ước quốc tế > thuế suất quy định tại Phụ lục IV: thì áp dụng thuế suất quy định tại Phụ lục IV

Để tìm hiểu chi tiết về các điều khoản được sửa đổi,bổ sung; áp dụng vào mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng quy định, các bạn nên tìm đọc văn bản gốc và Phụ lục kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 

Các tin khác
© 2013-2017 Bản quyền thuộc về BIEUTHUE.NET
Xin vui lòng "Chia sẻ: Công cụ này" khi bạn thấy có ích cho công việc.
BQT chân thành cảm ơn tất cả các thành viên
Mọi thắc mắc và ý kiến có thể gửi trực tiếp vào địa chỉ email bieuthue.net@gmail.com
( Mọi kết quả tra cứu là gợi ý sử dụng để tham khảo, cần phải tham chiếu lại với biểu thuế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp, cá nhân áp dụng sai mã hàng)
-------------------------------------------------------------------------------
HSSEARCH.VN hay BIEUTHUE.NET có đầy đủ biểu thuế các năm (biểu thuế 2013, biểu thuế 2014, biểu thuế 2015, bieuer thuế 2016, biểu thuế 2017, biểu thuế 2018), cập nhật biểu thuế mới nhất bao gồm cả biểu thuế nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu. Cung cấp thông tin các đại lý hải quan, đại lý xuất nhập khẩu cùng các tài liệu về điều kiện nhập khẩu và điều kiện xuất khẩu cho quý bạn đọc. Website bieuthue.net cũng sẽ cung cấp cho quý bạn đọc về các mã hàng, phân tích phân loại hàng hóa, thông tin, nghị định liên quan đến xuất nhập khẩu cùng các nghiệp vụ hải quan cần cập nhật tại thời điểm hiện hành. Website cũng sẽ cung cấp cho các bạn các công cụ tra cứu mã hs (hay còn gọi là tra cứu mã hscode, tra cứu bểu thuế), công cụ tra cứu thủ tục hải quan, văn bản quyết định. Và cung cấp các thông tin tuyển dụng, việc làm xuất nhập khẩu.
Like fanpage để thuận tiện công việc