Trang chủ | Văn bản xuất nhập khẩu | Thông tư sửa đổi | Thủ tục hải quan | Hỗ Trợ XNK | Hướng dẫn
TÌM KIẾM NÂNG CAO 
 

Chi tiết một số thông tư (trước đây) sẽ được bãi bỏ khi áp dụng thông tư 182/2015/TT-BTC

Biểu thuế hi vọng bài viết này giúp ích cho bạn!   
TT 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của BTC ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Một số thông tư trước đó sẽ được bãi bỏ, chúng tôi chi tiết để các bạn lưu ý.

Mặc dù các thông tư này đã được chỉ rất rõ về danh sách Thông tư được bãi bỏ, chúng tôi liệt kê chi tiết ra đây để các bạn thuận tiện hơn trong việc lưu ý về các mặt hàng (liên quan) tránh áp dụng sai thông tư đã hết hiệu lực.

- Thông tư (TT) 36/2015/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng (thuộc các nhóm 7113, 71.14, 71.15) tại Biểu thuế xuất khẩu.

- Thông tư 63/2015/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn ( thuộc nhóm 07.14 ) tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.

- Thông tư 78/2015/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu (thuộc nhóm 27.10) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Thông tư 101/2015/TT-BTC quy định bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (Thuộc Chương 98, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính) .

- Thông tư 131/2015/TT-BTC quy định sửa đổi Thông tư 164/2013/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xơ staple tổng hợp từ polyeste (Thuộc mã hàng 5503.20.00, Biểu thuế nhập khẩu )

- Thông tư 141/2015/TT-BTC quy định dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn (Thuộc nhóm 07.14, Biểu thuế xuất khẩu)

- Thông tư 163/2015/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa (Thuộc nhóm 87.04) và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (Thuộc Chương 98, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi).

- Thông tư 164/2015/TT-BTC  sửa đổi danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (Thuộc Chương 98, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm TT 164/2013/TT-BTC) .

- Thông tư 17/2014/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn (Thuộc nhóm 07.14, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC  về việc giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn (Thuộc nhóm 07.14) từ 10% xuống 3%.

- Thông tư 30/2014/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi, biểu thuế xuất khẩu.

- Thông tư 111/2014/TT-BTC quy định sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su (Thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05, Biểu thuế xuất khẩu) ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su: từ 1% xuống 0%.

- Thông tư 122/2014/TT-BTC quy định về sửa đổi và bổ sung danh mục nhóm mặt hàng, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn, nhưng không quá 45 tấn ( được quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính)

- Thông tư 131/2014/TT-BTC quy định về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón (Thuộc nhóm 31.02, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) đã ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

- Thông tư 139/2014/TT-BTC quy định về sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng (Thuộc nhóm 84.58 và 84.59, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) đã ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

- Thông tư 173/2014/TT-BTC quy định về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

- Thông tư 186/2014/TT-BTC quy định về sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ( ban hành kèm theo TT 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính).

- Thông tư 164/2013/TT-BTC quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục các mặt hàng chịu thuế.

- Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trước đó trái với quy định tại Thông tư 182/2015/TT-BTC cũng sẽ được bãi bỏ. 

Các tin khác
© 2013-2017 Bản quyền thuộc về BIEUTHUE.NET
Xin vui lòng "Chia sẻ: Công cụ này" khi bạn thấy có ích cho công việc.
BQT chân thành cảm ơn tất cả các thành viên
Mọi thắc mắc và ý kiến có thể gửi trực tiếp vào địa chỉ email bieuthue.net@gmail.com
( Mọi kết quả tra cứu là gợi ý sử dụng để tham khảo, cần phải tham chiếu lại với biểu thuế hiện hành của cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp, cá nhân áp dụng sai mã hàng)
-------------------------------------------------------------------------------
HSSEARCH.VN hay BIEUTHUE.NET có đầy đủ biểu thuế các năm (biểu thuế 2013, biểu thuế 2014, biểu thuế 2015, bieuer thuế 2016, biểu thuế 2017, biểu thuế 2018), cập nhật biểu thuế mới nhất bao gồm cả biểu thuế nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu. Cung cấp thông tin các đại lý hải quan, đại lý xuất nhập khẩu cùng các tài liệu về điều kiện nhập khẩu và điều kiện xuất khẩu cho quý bạn đọc. Website bieuthue.net cũng sẽ cung cấp cho quý bạn đọc về các mã hàng, phân tích phân loại hàng hóa, thông tin, nghị định liên quan đến xuất nhập khẩu cùng các nghiệp vụ hải quan cần cập nhật tại thời điểm hiện hành. Website cũng sẽ cung cấp cho các bạn các công cụ tra cứu mã hs (hay còn gọi là tra cứu mã hscode, tra cứu bểu thuế), công cụ tra cứu thủ tục hải quan, văn bản quyết định. Và cung cấp các thông tin tuyển dụng, việc làm xuất nhập khẩu.
Like fanpage để thuận tiện công việc