CHÍNH SÁCH VÀ BẢO MẬT

Bieuthue.Net - Hỗ trợ cộng đồng xuất nhập khẩu hoàn toàn miễn phí

Nature

CHÍNH SÁCH & BẢO MẬT

Công cụ hỗ trợ và kết nối cộng đồng xuất nhập khẩu hoàn toàn miễn phí

1. Bảo mật tài khoản:
+ Mỗi thành viên chỉ được phép sử dụng 01 tài khoản trên hệ thống và tự giữ bí mật thông tin tài khoản của cá nhân.
+ Cung cấp thông tin cá nhân chính xác và trung thực khi đăng ký tài khoản để sử dụng công cụ tra cứu được chúng tôi cung cấp.
+ Không cung cấp tài khoản một cách public tránh việc tranh chấp tài khoản và sử dụng tài khoản không đúng mục đích, vi phạm pháp luật.

2. Bảo mật thông tin cá nhân
+ Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn và các từ khóa, tài liệu mà bạn sử dụng tra cứu từ công cụ của chúng tôi.
+ Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ 3 nào.

3. Bảo mật dữ liệu
+ Không sử dụng dữ liệu chúng tôi cung cấp hỗ trợ các thành viên để đưa lên mạng hoặc sử dụng mục đích riêng mà không ghi rõ nguồn, vi phạm bản quyền, trái pháp luật.
+ Không đánh cắp dữ liệu tra cứu của hệ thống (Lấy thông tin hàng loạt). Thành viên khi vi phạm sẽ bị block tài khoản, đồng thời block các tài khoản khác cùng hệ thống với bạn.

4. Bản quyền dữ liệu và bài viết
+ Ghi rõ nguồn bieuthue.net khi đăng tải các bài viết hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi trên các website khác.


Mọi thắc mắc và ý kiến các bạn có thể gửi trực tiếp vào email bieuthue.net@gmail.com

Bieuthue.Net   2017


Norway

TÍNH NĂNG CHÍNH

Trên cả mong đợi, và hoàn toàn miễn phí

Tra cứu mã hs đã áp dụng thực tế.
Tra cứu biểu thuế 2017 mới nhất.
Tra cứu phân tích phân loại.
Tra cứu văn bản xuất nhập khẩu.
Tra cứu thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đại lý.
Phân tích thông tư, nghị định & các quyết định của cơ quan chức năng cho cộng đồng.
Hỗ trợ chuyên môn cho doanh nghiệp và các thành viên hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Phương châm hoạt động

» Hỗ trợ và kết nối tối đa toàn cộng đồng xuất nhập khẩu.
» Miễn phí 100% cho tất cả các thành viên và sẽ luôn như vậy.